Rakennusjärjestys ja ohjeet

Tästä linkistä löytyvät seuraavat rakentamiseen liittyvät asiakirjat ja ohjeet:

  •  Puolangan kunnan rakennusjärjestys
  •  Rakennuslupahakemuksen mukaan liitettävät asiakirjat
  •  Rakennusluvan saajalle tiedoksi ja noudatettavaksi
  •  Kun rakennuksesi on valmis ilmoita siitä lomakkeella meille
  •  Rakennusvalvonnan maksut

 

Jätehuolto

Jätevesien käsittely

 

 

 

 

 

Maisema