Lomakkeet

Tästä linkistä löydät mm. seuraavat lomakkeet 

  • Rakennuslupahakemus
  • Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus
  • Hakemus/Ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja
  • Rakennushankeilmoitus + ohje
  • Asuinhuoneistot + ohje
  • Rakennushanketietojen korjausilmoitus + ohje
  • Rakennusvaiheilmoitus
  • Ilmoitrus rakennuksen poistumasta
  • Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta
  • Jatkoaikahakemus

 

Maisema